Skip to main content
Pijnstillers en koortsremmers

Vormen van pijnstillers

Zoals men onderscheid maakt tussen acute pijn en chronische pijn, maakt men ook onderscheid tussen een acute en een chronische pijnbehandeling.

Pijnstillers voor de behandeling van acute pijn

Pijnstillers voor acute pijn zijn zowel met als zonder een voorschrift te verkrijgen. Het zijn de specifieke eigenschappen en de noodzakelijke dosering (de hoeveelheid) van een bepaald pijnstillend middel, die bepalen of die pijnstiller met of zonder voorschrift bij de apotheker kan worden opgehaald.

Hier zal het voornamelijk gaan over pijnstillers die vrij verkrijgbaar zijn en dus zonder voorschrift van een arts te verkrijgen zijn in de apotheek. Zij vormen de eerste – en vaak afdoende – hulp bij pijn.

De meest gebruikte pijnstillende stoffen die vrij verkrijgbaar zijn:

Op deze website vind je meer informatie over de dosering, de bijwerkingen, de toedieningsvormen en de bijhorende voor- en nadelen van vrij verkrijgbare pijnstillende stoffen.

Pijnstillers voor de behandeling van chronische pijn

Bij chronische pijn worden vaak dezelfde soorten pijnstillers ingezet als bij acute pijn:  zoals paracetamol of, niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld ibuprofen).

In ieder geval is de aanpak en aard van een chronische behandeling fundamenteel verschillend van een acute behandeling. Daarom is het belangrijk je arts te raadplegen indien de pijn na 3 dagen niet verdwenen is. Gebruik pijnstillers of andere geneesmiddelen niet langer dan 3 dagen zonder geneeskundig advies.