Skip to main content
Koorts bij kinderen
Teaser produkte kinder

Welke PERDOLAN® en PERDOPHEN® pijnstillers kunnen mijn kind helpen bij het verzachten van pijn en koorts?

Wanneer en hoe kun je het beste de temperatuur van je kind meten?

koorts-meten.jpg

Moeder meet koorts bij haar kind
De meest betrouwbare manier om de temperatuur te meten, is in de billen (rectaal). Bij zuigelingen is dat zelfs de enige betrouwbare manier. Bij oudere kinderen kun je de temperatuur het beste in de mond of onder de oksel opnemen, tenzij je arts de rectale methode heeft aangeraden.

Vooral bij jonge kinderen moet de temperatuurmeting snel zijn, want de kleintjes willen nooit lang stilzitten. Er zijn verschillende manieren om de lichaamstemperatuur correct te meten. Hieronder vind je alternatieven voor de impopulaire temperatuurmeting in de billen.

In de mond: De thermometer wordt onder de tong gelegd en geplaatst achter de kiezen. De meting is relatief nauwkeurig. Echter, je kind moet actief meewerken en de mond gesloten houden.

Onder de oksel: Het eenvoudigste alternatief is om de koorts onder de oksel te meten. De arm blijft dicht bij het lichaam.

In het oor/op het voorhoofd: Speciale thermometers helpen de temperatuur in het oor of op het voorhoofd te meten. Voor beginners is de meting niet heel eenvoudig, aangezien bijvoorbeeld het juiste punt op het trommelvlies moet worden gevonden.

In de billen: Een enigszins onplezierige, maar hoogst nauwkeurige meetmethode is de temperatuurmeting in het rectum. Vooral bij zuigelingen is de meting zeer nauwkeurig. Tip: Een beetje vaseline vergemakkelijkt het inbrengen van de thermometer!

Je kunt de temperatuur het beste meten wanneer je kind warm aanvoelt of zich anders gedraagt dan gewoonlijk, d.w.z.

 • minder of juist meer slaapt
 • minder of helemaal niet eet
 • lastig is
 • minder of niet meer speelt
 • meer huilt
 • bleek ziet of ongewoon bloost
 • abnormaal snel, traag of luidruchtig ademhaalt
 • last heeft van een lopende neus, niezen of hoesten, heesheid
 • last heeft van braken of diarree.

Wanneer je één of meer van deze symptomen opmerkt, meet je het beste de temperatuur. Zo weet je meteen of je kind koorts heeft. Om de koorts in de gaten te houden, meet je de temperatuur liefst twee keer per dag:  ’s morgens en ’s avonds. Is je kind erg ziek, dan kun je de temperatuur vaker opnemen.

Opgelet:
Meet de temperatuur van je kind indien mogelijk steeds na een rustperiode van 30 tot 60 minuten. Zo ben je vrijwel zeker dat een lichte temperatuurverhoging niet aan lichamelijke inspanningen te wijten is. De meting is minder betrouwbaar wanneer je kind:

 • iets heel warms of koud heeft gedronken of gegeten,
 • net een inspanning achter de rug heeft,
 • warm ingeduffeld is.

Vertel steeds aan je arts of apotheker hoe je de temperatuur hebt bepaald: via de mond (oraal), de billen (rectaal), de oksel (axillair) of via de gehoorgang (auriculair).

Lees op de volgende pagina meer over "Tips voor koorts bij kinderen".