Skip to main content
Pijnstillers en koortsremmers

Paracetamol

Vaak is paracetamol een goede keuze. Paracetamol is namelijk een van de meest courante pijnstillende en koortswerende middelen.

Paracetamol is aangewezen bij lichte tot matige pijn en koorts (gewrichtspijn zoals artrose, rugpijn, bestrijding van koorts, verlichting van koorts en pijn bij griep). Het is echter niet geschikt voor de behandeling van ontstekingspijnen omdat het geen ontstekingsremmende werking heeft.
Paracetamol heeft bij normaal gebruik weinig neveneffecten. Paracetamol geeft bijvoorbeeld weining of geen irritatie van het maag-darm-kanaal. Mensen met leverproblemen (hepatitis, chronische alcoholisten,…) moeten wel uitkijken voor nevenwerkingen.

Paracetamol is ook geschikt voor zuigelingen en kinderen. Bij kinderen is de behandeling met paracetamol, de voorkeursbehandeling in geval van pijn of koorts en dit liefst met een toediening via de mond op basis van het lichaamsgewicht van het kind.

De aanbevolen dosering bedraagt:

  • voor volwassenen: 
    500 tot 1000 mg per keer tot 3 gram per dag en een interval van minimum 4 uur tussen twee innamen. In geval van meer intense pijn of koorts, kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g per dag.
  • voor kinderen en zuigelingen: 
    De gebruikelijke dosis is 15 mg/kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. Het toedieningsinterval dient tenminste 4 uur te bedragen. De maximale doses zijn 15 mg/kg per inname en 60 mg/kg/dag.

Als dit geneesmiddel voor meer dan 3 dagen is vereist, of als de symptomen erger worden, moet een arts worden geconsulteerd.

PERDOLAN® is een pijnstiller die enkel paracetamol bevat. PERDOLAN® Compositum daarentegen is een pijnstiller die een combinatie van paracetamol en andere actieve bestanddelen bevat.