Skip to main content
Pihnstillers voor volwassenen

Bijsluiters Kenvue gamma

In de patiëntenbijsluiters vind je nuttige informatie over hoe het geneesmiddel gebruikt moet worden, de dosering en de wijze van toediening, wat de mogelijke bijwerkingen zijn, hoe je het geneesmiddel moet bewaren, enz.

De patiëntenbijsluiter bevat de meest relevante informatie in heldere en duidelijke taal op maat van de patiënt. Lees de patiëntenbijsluiter steeds aandachtig door, want er staat belangrijke informatie in voor jou als patiënt.

Download de patiëntenbijsluiters

In de wetenschappelijke bijsluiters staat enerzijds alle informatie uit de patiëntenbijsluiter, maar op een meer gedetailleerde manier. Anderzijds bevat deze ook extra informatie over de specifieke werking van de actieve bestanddelen, de absorptie (opname), metabolisatie (afbraak) en excretie (uitscheiding) van de actieve bestanddelen, enz. Kortom, de wetenschappelijke bijsluiter bevat meer wetenschappelijk getinte informatie die geschreven is op maat voor medische professionals zoals artsen of apothekers.